piano tangenter

Länkar

Här följer länkar till andra platser på Internet inom SPPF:s intresseområde.
Har du förslag på ytterligare länkar vi borde ha med så är vi tacksamma
om du skickar dessa till info@sppf.net.

EPTA

EPTA UK
EPTA Europe

Svenska Musikögskolor och institut

Göteborgs Musikhögskola
örebro Musikhögskola
Musikhögskolan i Piteå
Ingesunds Musikhögskola
Musikhögskolan i Malmö
Stockholms Musikpedagogiska Institut

Pianotidningar

International Piano (UK)
Pianist (UK)
Clavier Companion (US)

Internationella diskussionsforum

Piano World
Piano Street (fd pianoforum.net)
Piano Society

övriga intresseförbund
Svenska Sång- och Talpedagogförbundet

Copyright © 2016 EPTA Sweden (SPPF) | E-post: info@sppf.net