piano tangenter

Om EPTA Sweden

EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet) grundades 1937 och är därmed Europas äldsta i sitt slag. Sedan 1987 är vi medlemmar i European Piano Teachers Association (EPTA).

EPTA Sweden består av c:a 330 medlemmar verksamma som pedagoger vid musik- och kulturskolor, musikgymnasier, folkhögskolor, musikhögskolor, privata verksamheter och som pianister i svenskt och internationellt musikliv. EPTA Swedens syfte är att främja kvalitativ pianoundervisning i Sverige.

EPTA Sweden är medlem i: Nordisk Musikpedagogisk Union (NMPU), Svenskt Musikråd (svenska sektionen av IMC), International Society of Music Education (ISME), European Music Council (EMC), European Piano Teachers Association (EPTA)Copyright © 2016 EPTA Sweden (SPPF) | E-post: info@sppf.net